Polacy zadowoleni z członkostwa w Unii

Komisja Europejska na bieżąco bada sytuację w Unii Europejskiej. Najnowszy Eurobarometr pokazuje, że Polacy cieszą się, że są częścią Wspólnoty Europejskiej.

Badanie prezentuje opinię o sytuacji w UE z maja bieżącego roku, na podstawie 1000 osób badanych z Polski. Jest ona korzystniejsza niż w poprzednim badaniu, które odbyło się jesienią 2009 roku. Statystyki mówią same za siebie:

62% ankietowanych uważa, że to dobrze, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a aż 77% jest zdania, że na akcesie dużo skorzystaliśmy. Obecnie jesteśmy w gronie nielicznych Europejczyków, którzy pozytywnie wypowiadają się o członkostwie w UE. Co więcej w Polsce zaufanie do Unii jest dużo większe niż do najważniejszych organów państwowych, np. parlamentu i rządu. Do przywódców unijnych zaufanie odczuwa 52% uczestników sondy. Takie myślenie przekłada się również na pogląd o tym, kto skuteczniej walczy z kryzysem. Ponad 30% badanych sądzi, że najlepiej sprawdza się w tym przypadku Unia Europejska, a zaledwie 13% z nich wskazuje na polski rząd. Aż 85% Polaków chce też współpracy państw europejskich w walce z kryzysem finansowym, a 75% opowiada się za większą koordynacją polityk gospodarczych i finansowych w obrębie UE.

Polacy wykazują też zadowolenie z aktualnej sytuacji gospodarczej kraju i uważają, że w przyszłym roku się ona polepszy.

Polacy zadowoleni z członkostwa w UE

Zostaw komentarz

Uwaga: komentarze są moderowane i może upłynąć trochę czasu zanim komentarz się pojawi.