Lip 12

Prezydencja Rady Unii Europejskiej jest okresem, w jakim dane państwo członkowskie przewodniczy w posiedzeniach Rady Unii Europejskiej. Wybrany kraj reprezentuje również Radę na arenie międzynarodowej.

Maj 23

Europejski Bank Centralny (EBC) założony został w 1998 roku. Od 1 stycznia 1999 roku, EBC funkcjonuje jako niezależna instytucja Unii Europejskiej, której celem jest realizacja jednolitej polityki pieniężnej państw strefy euro.

Wrz 8

Przynależność do Wspólnoty Europejskiej daje, zwłaszcza tym biedniejszym krajom, wiele możliwości. Do najważniejszych należy z pewnością rozszerzenie się rynku pracy na inne państwa Europy. Poza tym UE oferuje liczne dofinansowanie różnych projektów gospodarczych.

Sie 10

Islandia przez wiele lat była przeciwna przyłączeniu się do Wspólnoty Europejskiej. Jednak w obliczu ubiegłorocznego załamania finansowego i widma bankructwa złożyła wniosek o integrację z Unią Europejską.

Lip 27

Choć plany stworzenia wspólnej dla Unii Europejskiej waluty pojawiły się już w latach 70. XX wieku, to ostateczna decyzja zapadła dopiero w ramach ratyfikowanego 1 listopada 1993 traktatu z Maastricht, którego jednym z głównych założeń było utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej.

Cze 29

Układ z Schengen jest międzynarodowym porozumieniem ustanawiającym istnienie Strefy Schengen. Sygnatariusz umowy zobowiązują się do zniesienia wzajemnych kontroli granicznych. Jednocześnie łączy się to z zacieśnieniem współpracy w zakresie bezpieczeństwa.

Cze 9

Obecnie Unia Europejska zrzesza 27 państw członkowskich. Wśród najstarszych państw założycielskich są: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia i Luksemburg, Belgia. Pozostałe kraje należące do wspólnoty to: Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania.

Cze 9

Unia Europejska powstała w wyniku długotrwałych procesów integracyjnych politycznych, gospodarczych i społecznych) zapoczątkowanych po II wojnie światowej. Formalnie za datę jej powstania przyjmuje się 1 listopada 1993 roku i podpisanie Traktatu z Maastricht.