UE przyjęła pakt fiskalny

Szef polskiego rządu, Donald Tusk, ostatecznie podpisał pakt fiskalny 2 marca 2012. Wszyscy ministrowie zgodzili się na ustalenia dyscyplinujące finanse. Poza Polską, do paktu przystąpiły 24 państwa.

Pomysłodawcami tego pakietu są Angela Merkel oraz Nicolas Sarkozy. Taka inicjatywa ma na celu zapobieganie w przyszłości negatywnym skutkom kryzysu, z jakimi boryka się w tej chwili cała Europa, a zwłaszcza takie państwa jak Grecja czy Włochy.

Pakt fiskalny wymusza na krajach, które zgodziły się go przyjąć dyscyplinę w resorcie finansów publicznych. Dokument powstał w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Co dokładniej przewiduje pakt fiskalny i jakie są jego konsekwencje? Otóż przede wszystkim wprowadzona zostanie tzw. „złota reguła”, która zakłada, że roczny deficyt strukturalny nie ma prawa przekroczyć 0,5% PKB.

Ta zasada ma zostać wdrożona do prawa narodowego. Ponadto zadaniem Komisji Europejskiej będzie sprawowanie kontroli nad wdrażaniem odświeżonych zasad fiskalnych. Do obowiązków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie należało orzekanie kar finansowych dla państw, które nie utrzymały postanowień paktu. Kary te będą wynosić 0,1% PKB i będą trafiały do funduszu ratunkowego dla krajów strefy euro.

Z podpisania paktu wycofały się tylko dwa państwa – Wielka Brytania oraz Czechy.

UE przyjęła pakt fiskalny

Zostaw komentarz

Uwaga: komentarze są moderowane i może upłynąć trochę czasu zanim komentarz się pojawi.