Rozpoczął się „Zielony tydzień” 2010

Od 1 do 4 czerwca potrwa „Zielony tydzień 2010” w Brukseli. Tegoroczna edycja jest szczególna bo przypada akurat w Międzynarodowym Roku Różnorodności Biologicznej. Konferencja jest doskonałą okazją do poznania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska. Weźmie w niej udział ok. 3 tysięcy przedstawicieli ze wszystkich państw członkowskich.

Dyskusje będą toczyły się wokół najważniejszych dla środowiska tematów. W ramach konferencji odbędzie się 30 spotkań, a w ich centrum zainteresowania znajdzie się: obecny stan bioróżnorodności i przyrody, polityka unijna w dziedzinie bioróżnorodności i ochrony przyrody po roku 2010, funkcjonowanie obszarów Natura 2000, a także zwiększająca się presja działań człowieka na ekosystemy i zwiększające się tempo zużywania zasobów naturalnych. Nie zabraknie także kwestii ściśle gospodarczych.

Części oficjalnej towarzyszyć będą także wydarzenia nieformalne. Wystawy, pokazy filmów, projekcje audiowizualne i wręczenie Europejskich Nagród „Biznes dla Środowiska”.

Jedna odpowiedź

  1. mac Mówi:

    Sporo jest narzekania na unijną zieloność. Fakt, że biurokracja jest straszna, ale jeśli już coś mają robić, niech właśnie chronią środowisko naturalne. W końcu to też nasze środowisko i od niego zależy jakość naszego życia.

Zostaw komentarz

Uwaga: komentarze są moderowane i może upłynąć trochę czasu zanim komentarz się pojawi.