Prezydencja Polski w UE

Prezydencja Polski w UE

Prezydencja w Unii Europejskiej sprawowana jest kolejno przez wszystkie państwa członkowskie. Okres jej trwania to 6 miesięcy. W tym czasie kraj, który objął Prezydencję odgrywa kluczową rolę na arenia europejskiej we wszystkich dziedzinach działalności. Staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń, organizuje spotkania UE, wskazuje kierunek polityczny Unii, wypracowuje porozumienia w kwestiach kontrowersyjnych, na bieżąco informuje Parlament Europejski o prowadzonych pracach.

1 lipca 2011 – to właśnie Polska, w następstwie Węgier, przejmie wszystkie obowiązki wynikające z Prezydencji. Będzie wymagało to nie tylko sprawnej organizacji na szczeblu krajowym, ale także europejskim, ogromnej aktywności politycznej z naszej strony. Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Został nam tylko rok, by określić swoje priorytety odpowiadające naszym strategicznym celom, wyznaczyć obszary dla nas najważniejsze i przygotować merytorycznie urzędników, którzy będą odpowiedzialni za sprawne przeprowadzenie wszystkich procedur. Dla całej administracji polskiej to wyjątkowo trudny sprawdzian. Każde spotkanie będzie wymagało bowiem indywidualnej, profesjonalnej organizacji.

Perfekcyjne przygotowanie kraju do podjęcia wyzwania i spełnienia powierzonej misji spoczywa na barkach:

  • Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów i obsługujących ich ministerstw oraz urzędów centralnych,
  • Komitetu Europejskiego Rady Ministrów oraz Pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie UE,
  • Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Dobre rozegranie naszego przewodnictwa na scenie europejskiej da szansę na zwiększenie znaczenia Polski we Wspólnocie. Spowoduje wzrost zaufania do Polski jako solidnego partnera politycznego. Wypromuje nasze walory gospodarki, turystyki, kultury.

Zostaw komentarz

Uwaga: komentarze są moderowane i może upłynąć trochę czasu zanim komentarz się pojawi.