Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest międzynarodową organizacją, działającą w oparciu o ONZ. Do zadań MFW należy utrzymanie odpowiedniego poziomu ekonomicznego na świecie. W tym celu udzielana jest pomoc finansowa najbardziej zadłużonym krajom członkowskim, aby mogły przeprowadzić niezbędne reformy ekonomiczne oraz inne działania poprawiające kondycję gospodarczą państwa.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy działa od 1947 roku, aktualnie przynależy do niego 186 państw. Siedziba organizacji znajduje się w Waszyngtonie. Przewodniczy jej Dyrektor Generalny, który wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Najważniejszym organem MFW, odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji jest Rada Gubernatorów. Składa się ona głównie z ministrów finansów poszczególnych państw oraz prezesów banków centralnych. Na corocznych spotkaniach Rady zatwierdzany jest budżet, wprowadzane są zamiany statutowe oraz zatwierdzane raporty i umowy. Organami doradczymi są Międzynarodowy Komitet Monetarny i Finansowy Rady Gubernatorów (dawnej zwany Komitet Tymczasowy) oraz Komitet Rozwoju. Oba komitety liczą 24 członków.

Za realizacje działań odpowiada Rada Wykonawcza (nazywana także Radą Administracyjną). Zrzesza ona 24 Dyrektorów Wykonawczych oraz ich zastępców, przewodniczy jej Dyrektor Generalny MFW. Stałymi dyrektorami są przedstawiciele sześciu najbogatszych państw, pozostali wybierani są na dwuletnią kadencję. Rada Wykonawcza podejmuje decyzje w podstawowych sprawach całej organizacji, m.in. w przyznawaniu i regulowaniu kredytów. Poza tym w skład MFW wychodzą Departamenty regionalne (Afryka, Azja i Pacyfik, Europa, Środkowy Wschód i Azja Centralna oraz Półkula Zachodnia) i funkcjonalne (np. prawny, walutowy, finansowy).

MFW zajmuje się przede wszystkim promowaniem międzynarodowej współpracy walutowej, rozwijaniem handlu międzynarodowego, organizowaniem nowych miejsc pracy, wdrażaniem nowych systemów płatniczych oraz przeciwdziałaniem zadłużeniu finansowemu państw członkowskich.

Wyodrębnia się cztery priorytetowe funkcje MFW:

  1. Po pierwsze funkcja regulacyjna, wyznaczająca standardy finansowe.
  2. Następnie funkcja kredytowa, pozwalająca na wsparcie kredytowe.
  3. Trzecią funkcją jest funkcja konsultacyjna, umożliwiająca wspólną dyskusje nad polepszeniem sytuacji finansowej.
  4. Ostatnia – funkcja kontrolna, opiera się kontrolowaniu programów MFW.

Niejednokrotnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy był krytykowany za zbyt nieudolne przeciwdziałanie kryzysom, jak np. w Meksyku, Azji czy Argentynie. Rozważane jest wprowadzenie pewnych reform, które usprawniłyby działalności Funduszu. Mimo wszystko, MFW stanowi istotną organizację międzynarodową, dzięki której stabilizowana jest światowa gospodarka.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Zostaw komentarz

Uwaga: komentarze są moderowane i może upłynąć trochę czasu zanim komentarz się pojawi.