Kraje Unii Europejskiej

Obecnie Unia Europejska zrzesza 27 państw członkowskich. Wśród najstarszych państw założycielskich są: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia i Luksemburg, Belgia. Pozostałe kraje należące do wspólnoty to: Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania.

AUSTRIA

data przystąpienia – 1 stycznia 1995 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 18

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 10

BELGIA (państwo założycielskie)

data przystąpienia – 25 marca 1957 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 24

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 12

BUŁGARIA

data przystąpienia – 1 stycznia 2007 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 18

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej –10

CYPR

data przystąpienia – 1 maja 2004 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 6

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 4

CZECHY

data przystąpienia – 1 maja 2004 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 24

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 12

DANIA

data przystąpienia – 1 stycznia 1973 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 14

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 7

ESTONIA

data przystąpienia – 1 maja 2004 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 6

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 4

FINLANDIA

data przystąpienia – 1 stycznia 1995 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 14

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 7

FRANCJA (państwo założycielskie)

data przystąpienia – 25 marca 1957 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 78

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 29

GRECJA

data przystąpienia – 1 stycznia 1981 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 24

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 12

HISZPANIA

data przystąpienia – 1 stycznia 1986 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 50

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 27

HOLANDIA (państwo założycielskie)

data przystąpienia – 25 marca 1957 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 27

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 13

IRLANDIA

data przystąpienia – 1 stycznia 1973 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 13

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 7

LITWA

data przystąpienia – 1 maja 2004 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 13

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 7

LUKSEMBURG (państwo założycielskie)

data przystąpienia – 25 marca 1957 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 6

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 4

ŁOTWA

data przystąpienia – 1 maja 2004 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 9

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 4

MALTA

data przystąpienia – 1 maja 2004 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 5

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 3

NIEMCY (państwo założycielskie)

data przystąpienia – 25 marca 1957 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 99

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 29

POLSKA

data przystąpienia – 1 maja 2004 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 50

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 27

PORTUGALIA

data przystąpienia – 1 stycznia 1986 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 24

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 12

RUMUNIA

data przystąpienia – 1 stycznia 2007 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 35

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 14

SŁOWACJA

data przystąpienia – 1 maja 2004 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 13

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 7

SŁOWENIA

data przystąpienia – 1 maja 2004 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 7

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 4

SZWECJA

data przystąpienia – 1 stycznia 1995 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 19

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 10

WĘGRY

data przystąpienia – 1 maja 2004 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 24

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej –12

WIELKA BRYTANIA

data przystąpienia – 1 stycznia 1973 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 78

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 29

WŁOCHY (państwo założycielskie)

data przystąpienia – 25 marca 1957 r.

liczba głosów w Parlamencie Europejskim – 78

liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej – 29

Zostaw komentarz

Uwaga: komentarze są moderowane i może upłynąć trochę czasu zanim komentarz się pojawi.