Członkostwo Polski w UE – najważniejsze informacje

Data przystąpienia: 1 V 2004 r.

Liczba miejsc w Parlamencie Europejskim: 50 (od 2004 do 2009 – 54 mandaty)

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego: Jerzy Buzek

Polscy deputowani do Parlamentu Europejskiego (kadencja 2004-2009):

Platforma Obywatelska:

 • Piotr Borys
 • Jerzy Buzek
 • Małgorzata Handzlik
 • Jolanta Hibner
 • Danuta Hübner
 • Danuta Jazłowiecka
 • Sidonia Jędrzejewska
 • Filip Kaczmarek
 • Lena Kolarska-Bobińska
 • Jan Kozłowski
 • Krzysztof Lisek
 • Elżbieta Łukacijewska
 • Bogdan Marcinkiewicz
 • Sławomir Nitras
 • Jan Olbrycht
 • Jacek Protasiewicz
 • Jacek Saryusz-Wolski
 • Joanna Skrzydlewska
 • Bogusław Sonik
 • Róża Thun
 • Rafał Trzaskowski
 • Jarosław Wałęsa
 • Paweł Zalewski
 • Artur Zasada
 • Tadeusz Zwiefka
Polskie Stronnictwo Ludowe:
 • Andrzej Grzyb
 • Jarosław Kalinowski
 • Czesław Siekierski
Prawo i Sprawiedliwość:
 • Adam Bielan
 • Tadeusz Cymański
 • Ryszard Czarnecki
 • Marek Gróbarczyk
 • Michał Kamiński
 • Paweł Kowal
 • Jacek Kurski
 • Ryszard Legutko
 • Marek Migalski
 • Mirosław Piotrowski
 • Tomasz Poręba
 • Konrad Szymański
 • Jacek Włosowicz
 • Janusz Wojciechowski
 • Zbigniew Ziobro
Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy:
 • Lidia Geringer d’Oedenberg (SLD)
 • Adam Gierek (UP)
 • Bogusław Liberadzki (SLD)
 • Wojciech Olejniczak (SLD)
 • Joanna Senyszyn (SLD)
 • Marek Siwiec (SLD)
 • Janusz Zemke (SLD)

Głosy ważone w Radzie Europejskiej: 27

Polscy członkowie Rady Europejskiej: prezydent i premier

Liczba miejsc w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym: 21

Polscy członkowie KES:

 • ADAMCZYK Andrzej
  Sekretarz do spraw międzynarodowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność”
 • BARTKIEWICZ Katarzyna
  Ekspert do spraw integracji europejskiej Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność”
 • CZAJKOWSKI Tomasz
  Doradca ds. międzynarodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
 • DORDA Tadeusz
  Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich
 • JASIŃSKI Tomasz
  Ekspert do spraw współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 • KAMIENIECKI Krzysztof
  Wiceprezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju
 • KLIMEK Jan
  Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP), prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
 • KOMOROWSKI Marek
  Radca przy Radzie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
 • KOTOWSKI ZbigniewDoradca prawny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”
 • KRAWCZYK Jacek
  Wiceprezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
 • KRZAKLEWSKI Marian
  Członek Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność”
 • MALINOWSKI Andrzej
  Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich
 • MENDZA-DROZD Marzena
  Członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
 • MULEWICZ Jarosław
  Członek Rady Organizatorów Business Centre Club
 • OSTROWSKI Krzysztof
  Dyrektor Biura Interwencji Business Centre Club
 • PATER Krzysztof
  Były wiceprzewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, aktualnie wiceprzewodniczący Rady Chorągwi Stołecznej
 • RÓŻYCKI Stanisław
  Wiceprzewodniczący Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • SERAFIN Władysław
  Prezes Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, wiceprezes Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE
 • SIEWIERSKI Wiesław
  Przewodniczący Forum Związków Zawodowych, wiceprzewodniczący Komisji Trójstronnej
 • SZADZINSKA Elżbieta
  Pełnomocnik do spraw międzynarodowych przy Federacji Konsumentów
 • SZYNAKA Edmund
  Szef Zespołu Ekspertów Forum Związków Zawodowych

Liczba miejsc w Komitecie Regionów: 21

Polscy delegaci do Komitetu Regionów:

 • Jacek CZERNIAK
  Przewodniczący Sejmiku województwa lubelskiego
 • Konstanty DOMBROWICZ
  Prezydent Miasta Bydgoszcz
 • Marcin JABŁOŃSKI
  Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Adam JARUBAS
  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Lech JAWORSKI
  Radny miasta stołecznego Warszawy
 • Maciej KOBYLIŃSKI
  Prezydent Miasta Słupsk
 • Jan KOZŁOWSKI
  Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Witold KROCHMAL
  Burmistrz Wołowa
 • Marek NAWARA
  Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Jacek PROTAS
  Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Józef SEBESTA
  Marszałek Województwa Opolskiego
 • Adam STRUZIK
  Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Stanisław SZWABSKI
  Przewodniczący Rady Miasta Gdynia
 • Bogusław ŚMIGIELSKI
  Marszałek województwa śląskiego
 • Leszek ŚWIĘTALSKI
  Wójt Gminy Stare Bogaczowice
 • Marek TRAMŚ
  Starosta Polkowicki
 • Ludwik WĘGRZYN
  Radny Powiatu Bocheńskiego
 • Marek WOŹNIAK
  Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Jerzy ZAJĄKAŁA
  Wójt Gminy Łubianka

Zostaw komentarz

Uwaga: komentarze są moderowane i może upłynąć trochę czasu zanim komentarz się pojawi.